Taban gübresi olarak fosforun ve potasyumun %70′i kullanılır. Bu da dekara 12-18 kg fosfor ve 15-20 kg potasyum verilmelidir.

Hasattan 30 gün öncesinde geri kalan miktarlar dekara 3-4 kg fosfor ve 6-8 kg potasyum olarak uygulanmalıdır. Azot, marul tarımında bitkilerin gelişimini tamamlaması için en önemli elementtir. Fakat azot uygulaması toplamda saf olarak 14 kg’ı geçmemelidir.

Azot kullanımı dikimden önce 4 kg, ilk 30 gün içerisinde 5 kg ve hasattan 30 gün öncesinde 3-5 kg şeklinde uygulanarak verilmelidir. Buna bağlı yapılacak uygulamalarda azot formlarının ilk uygulamasında amonyum sülfat, ikinci uygulamada amonyum nitrat + üre ve son uygulamada amonyum nitrat olarak tercih edilmelidir.

Elementin alınım süresi ve miktarını dengede tutmak çok önemlidir. Miktarların yükseltilmesi ağırlığı artırır ama azotun insan sağlığına olan zararlı etkisini ve “Tipburn” oranını da arttıracağından kontrol altında tutulmalıdır. Marul tarımında hasat sonunda dekardan 6 ton ürün almak için, bitki gelişimi süresince toplamda saf olarak bir dekardan 12,5 kg azot, 4 kg fosfor, 11 kg potasyum, 2 kg magnezyum ve 6 kg kalsiyum elementi kaldırılmaktadır.