DOMATESTE SULAMA ARALIĞI

domateste sulama aralığı azami 3 gündür 3er gün aralıklarla su verilir fakat bu toprak yapısana göre killi kumlu olmasına göre değişir bitki için 1-2 defa 4-5 gün aralığı arasında su vermemek suretiyle yapılan işleme yandırma adı verilir bu bitkinin bir müddet boyunca susuz kalıp daha sonra su vererek daha iyi kök atmaya teşvik amacıyla yaptırılır

DOMATESTE BİTKİNİN SUSUZ KALDIĞINI NASIL ANLARIZ?

yapraklar özellikle üst yapraklar hafif solmuş gibi kendini bırakıyorsa sulamanın geldiği anlaşılır bu olay meydana geldiğinde kesinlikle su verilmelidir 

DOMATESTE TOPRAĞIN SUSUZ KALDIĞINI NASIL ANLARIZ?

toprağı elle kazımak suretiyle toprağın 1-2 cm altını kazdığımızda toprak nemliyse sulamaya ihtiyaç yoktur fakat çok kuruysa sulama gelmiştir diğer bir yöntem bir avuç toprağı avuç içine alıp sıkmak eğer avuç içinde toprağı sıkıştırıp avucumuzu serbest bıraktığımızda toprak dağılmıyorsa toprağın su ihtiyacı yoktur fakat toprağı sıkıştırıp serbest bıraktığımızda toprak dağılıyorsa sulama zamanı gelmiştir


Aşağıdaki gübreleme programı ilk şaşırtma fide dönemi için geçerlidir 
A TANKI (1000 m2 için)
DOMATESTE İLK DÖNEMLERDE GÜBRELEME PROGRAMI

18-18-18 2 kg
map 3 kg
magnezyum sülfat 2 kg
amonyum nitrat 3 kg
demir (fe) 200 gr
çinko 500 gr
bor 200 gr

B TANKI
köklendirici 2 litre 1000 m2 ye
deniz yosunu 200 gr 1000 m2 ye
aminoasit 200 gr 1000 m2 ye
leonardit türü organik bir gübre sıvı tercih 2 litre 

(b tankı tamamen bitkinin organik maddece zenginleştirme ve sodyum dengesini ayarlamaya bitkideki aktiviteleri arttırma hızlandırma köklendirmeye yöneliktir)

GÜBRELERİ NE ZAMAN VERELİM?
Gübrelerin verilme zamanına etki eden faktörler şunlardır:
1. Toprak Tipi: Toprağın yapısı ve geçirgenliği önemlidir. Kumlu ve hafif, geçirgenliği fazla topraklarda, gübre; ekim veya dikimden sonra verilirken ağır bünyeli, geçirgenliği az olan topraklarda ekim veya dikimden önce verilmelidir. Hafif bünyeli topraklarda yıkanma ile besin kaybı hızlı olduğu için, gübreler partiler halinde birkaç seferde; ağır bünyeli toprakların besin maddelerini tutma gücü fazla olduğu için, gübrelerin tamamı bir seferde verilmelidir. 
2. İklim: Yağış ve sıcaklık, gübre verilme zamanını etkileyen bir diğer faktördür. Yağışı fazla ve sık sulama yapılan yerlerde besin maddeleri çabuk yıkanıp kaybolacağı için gübreler partiler halinde ekim veya dikimden sonra, yağışın ve sulamanın az olduğu yerlerde, ekim veya dikimden önce toprağa verilerek karıştırılmalıdır. 
3. Gübre Çeşidi: Gübre verilme zamanları gübre çeşitlerine göre de farklılıklar göstermektedir. Azotlu gübreler 2-3 parti halinde verilmelidir. İlk parti ekim veya dikimle beraber, ikinci ve üçüncü partiler ise sebze türüne ve gelişme durumuna göre sonraki dönemlerde verilir. Fosforlu gübreler bir seferde son toprak işlemesinde pulluk altına, potaslı gübreler ise; ekim veya dikimle birlikte bir seferde veya iki seferde verilmelidir.Meyveleri ve yaprakları canlandırmak ve büyütmek için

100 lt suya sırasıyla 

sinergon 2000 100 cc
deniz yosunu 70 gr 
amino asit 50 gr
cropset 60 cc


Kalite ve şişirmeye yönelik olgun domateste çatlamayı önlemek için yapılan bir gübreleme

1 dekar için

16-8-24 gübresi 5 kg
NOF 5 lt
demir 200 gr
cropset 100 cc
amino asit 200 gr
izlement 400 gr


NPK demek ziraat dilinde ne demektir

N(AZOT) DAL P(FOSFOR) DÖL K(POTASYUM) BAL DEMEKTİR

DAL YANİ AZOT BİTKİDE BOY UZATMA YEŞİL AKSAMA TOPRAK ÜSTÜ YAPRAK GÖVDE GİBİ GELİŞİMİ SAĞLAR

DÖL YANİ FOSFOR BİTKİDEKİ ÇİÇEKLENME MEYVE TUTUMUNA ETKİ EDER

BAL YANİ POTASYUM BİTKİDE KALİTE VE AROMAYA ETKİ EDER


DOMATESTE SULAMA ARALIĞI

domateste sulama aralığı azami 3 gündür 3er gün aralıklarla su verilir fakat bu toprak yapısına göre killi kumlu olmasına göre değişir bitki için 1-2 defa 4-5 gün aralığı arasında su vermemek suretiyle yapılan işleme yandırma adı verilir bu bitkinin bir müddet boyunca susuz kalıp daha sonra su vererek daha iyi kök atmaya teşvik amacıyla yaptırılır

DOMATESTE BİTKİNİN SUSUZ KALDIĞINI NASIL ANLARIZ?

yapraklar özellikle üst yapraklar hafif solmuş gibi kendini bırakıyorsa sulamanın geldiği anlaşılır bu olay meydana geldiğinde kesinlikle su verilmelidir 

DOMATESTE TOPRAĞIN SUSUZ KALDIĞINI NASIL ANLARIZ?

toprağı elle kazımak suretiyle toprağın 1-2 cm altını kazdığımızda toprak nemliyse sulamaya ihtiyaç yoktur fakat çok kuruysa sulama gelmiştir diğer bir yöntem bir avuç toprağı avuç içine alıp sıkmak eğer avuç içinde toprağı sıkıştırıp avucumuzu serbest bıraktığımızda toprak dağılmıyorsa toprağın su ihtiyacı yoktur fakat toprağı sıkıştırıp serbest bıraktığımızda toprak dağılıyorsa sulama zamanı gelmiştir


DOMATESTE İLK DÖNEMLERDE GÜBRELEME PROGRAMI

18-18-18 2 kg
map 3 kg
magnezyum nitrat 2 kg
amonyum nitrat 3 kg
demir (fe) 200 gr
çinko 500 gr
bor 200 gr

GÜBRELERİ NE ZAMAN VERELİM?

Gübrelerin verilme zamanına etki eden faktörler şunlardır:

1. Toprak Tipi: Toprağın yapısı ve geçirgenliği önemlidir. Kumlu ve hafif, geçirgenliği fazla topraklarda, gübre; ekim veya dikimden sonra verilirken ağır bünyeli, geçirgenliği az olan topraklarda ekim veya dikimden önce verilmelidir. Hafif bünyeli topraklarda yıkanma ile besin kaybı hızlı olduğu için, gübreler partiler halinde birkaç seferde; ağır bünyeli toprakların besin maddelerini tutma gücü fazla olduğu için, gübrelerin tamamı bir seferde verilmelidir. 

2. İklim: Yağış ve sıcaklık, gübre verilme zamanını etkileyen bir diğer faktördür. Yağışı fazla ve sık sulama yapılan yerlerde besin maddeleri çabuk yıkanıp kaybolacağı için gübreler partiler halinde ekim veya dikimden sonra, yağışın ve sulamanın az olduğu yerlerde, ekim veya dikimden önce toprağa verilerek karıştırılmalıdır.

3. Gübre Çeşidi: Gübre verilme zamanları gübre çeşitlerine göre de farklılıklar göstermektedir. Azotlu gübreler 2-3 parti halinde verilmelidir. İlk parti ekim veya dikimle beraber, ikinci ve üçüncü partiler ise sebze türüne ve gelişme durumuna göre sonraki dönemlerde verilir. Fosforlu gübreler bir seferde son toprak işlemesinde pulluk altına, potaslı gübreler ise; ekim veya dikimle birlikte bir seferde veya iki seferde verilmelidir.